Usługi geodezyjne i kartograficzne

Zakres naszych usług obejmuje:

 • pomiary powierzchni działek,
 • tyczenia budynków,
 • tyczenia obiektów budowlanych,
 • tyczenia urządzeń podziemnych oraz sieci uzbrojenia terenu,
 • wyznaczanie punktów głównych,
 • sporządzanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
 • geodezyjną obsługę inwestycji,
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
 • przygotowanie map do celów projektowych,
 • przygotowanie map do celów prawnych,
 • podziały geodezyjne budynków,
 • podziały nieruchomości,
 • scalanie działek,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • sporządzanie wykazów synchronizacyjnych,
 • sporządzanie wykazów zmian gruntowych,
 • wyznaczanie granic działki,
 • wznawianie granic działki.

 

geodeta na polu