Wykazy synchronizacyjne

Podział nieruchomości dokumentowany jest poprzez protokół z przyjęcia granic nieruchomości, wykaz zmian gruntowych oraz wykaz synchronizacyjny. Wykaz synchronizacyjny to dokument sporządzany przez uprawnionego geodetę, którego celem jest doprowadzenie do zgodności zapisów działu I Księgi Wieczystej z informacjami znajdującymi się w zasobach Ewidencji Gruntów i Budynków. Wykaz synchronizacyjny jest konieczny, gdy w Księdze Wieczystej nieruchomość podlegająca podziałowi ma inne oznaczenie i powierzchnię niż w kastrze nieruchomości.

Nasze biuro przygotowuje wykaz synchronizacyjny, który koryguje nieprawidłowe informacje z Księgi Wieczystej. Dokument pozwala uzyskać decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości.

 

budowa