Podziały działek i budynków

Wykonujemy podziały działek budowlanych i rolnych, gruntów leśnych, a także obiektów budowlanych. Określamy granice wyodrębnionych nieruchomości i wytyczamy punkty graniczne. Prace wykonujemy na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, obliczeń i istniejących wcześniej znaków granicznych. Po podziale działki stanowią odrębne nieruchomości i zyskują własne oznaczenie w ewidencji gruntów.

 

geodeta w kasku