Tyczenia budynków, sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy

Kompleksowo wytyczamy budynki, przyłącza podziemne, sieci uzbrojenia terenu, a także trasy na podstawie projektu od zleceniodawcy. Wyznaczmy osie konstrukcyjne budynku, a w przypadku sieci uzbrojenia terenu – punkty właściwe dla danej inwestycji. Prace realizujemy przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi geodezyjnych.

 

budowa